Nowy wymiar sterowania. inteligentnego domu.

WiHouse to Polska, dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w dziedzinie elektro instalacji w technologii Wi-Fi. Doświadczenie twórców oparte jest na wielu wykonanych przez nich inwestycjach branżowych oraz obserwacji potrzeb człowieka XXI wieku. Innowacyjność, prostota w użytkowaniu i design to wartości na które stawiamy.

Chciałbyś spersonalizować produkty WiHouse pod twoje potrzeby ? Skontaktuj się z nami w celu omówienia produkcji OEM.Produkcja i Dystrybucja

Producentem oraz dystrybutorem urządzeń WiHouse jest firma INTEMO S.A. mieszcząca się w Piotrkowie Kujawskim. Jakość świadczonych usług oraz innowacyjność produktów związane są z ciągłym rozwojem firmy, udoskonalaniem i wyjściem naprzeciw potrzebom klienta.

O Intemo

- na rynku od 1996 roku
- zaplecze magazynowe o powierzchni 4000m2 i własne środki transportu
- certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007


Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Chcemy być postrzegani jako solidny partner biznesowy. Dążymy do tego poprzez prawidłowe rozpoznanie i spełnienie oczekiwań klientów i dostawców, minimalizując jednocześnie szkodliwość działań na środowisko naturalne i uwzględniając dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy we wszystkich procesach realizowanych w spółce.

Opieramy działalność dążącą do spełnienia postawionych sobie celów na czterech podstawowych zasadach:
- zasada doskonałości – doskonalimy wszystko, wszyscy i stale
- zasada racjonalności – zarządzamy procesami, wiedzą i myślimy systemowo
- zasada jedności zespołu – jesteśmy jednym zespołem, mamy wspólny cel, łączy nas współpraca, współudział i życzliwość
- zasada zrównoważonego rozwoju – rozwijamy się i nie zapominamy o przyszłych pokoleniach ich potrzebach

Nasze cele realizujemy poprzez:
- świadczenie usług i produkowanie wyrobów trafiających w oczekiwania odbiorców,
- świadczenie usług i produkowanie wyrobów odpowiadających wszystkim ustalonym wymaganiom,
- ciągły rozwój potencjału techniczno-organizacyjnego,
- spełnienia wymagań i standardów związanych z całym zakresem działalności spółki,
- zobowiązanie dostawców do przestrzegania przyjętych zasad ochrony środowiska i BHP ,
- zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska,
- analizę wpływów środowiskowych, ich monitorowanie oraz zmniejszanie zagrożeń w ramach realizacji programów zarządzania środowiskowego,
- zarządzanie aspektami środowiskowymi i uregulowanie gospodarki odpadami,
- minimalizację – tam, gdzie jest to możliwe - korzystania z zasobów środowiska,
- zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
- podwyższanie kwalifikacji personelu spółki, uświadamianie i zaangażowanie pracowników do działań na rzecz jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa pracy.
Wykładnią skuteczności naszej pracy jest wdrożony i funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz BHP zgodny z normami EN-ISO 9001:2008, EN-ISO 14001:2004 i PN-N 18001:2004 i jego ciągła realizacja.

Zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy swoim pracownikom, a także przestrzeganie praw człowieka są dla firmy Intemo nienaruszalnymi zasadami determinującymi działalność.

Podstawowym celem etycznym jest dla nas bycie odpowiedzialnym działaczem społecznym, dlatego wszystkie stosowane polityki biznesowe dopasowane są do społecznych wartości i ustalonych dla naszej branży kodeksów postępowania.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania KARTY ETYKI:

Zabezpiecz najlepsze warunki pracy.
Nie korzystaj z pracy nieletnich, ani pracy przymusowej.
Nie zezwalaj na dyskryminację, promuj różnorodność.
Chroń ludzkie zdrowie fizyczne, umysłowe, duchowe, moralne i bezpieczeństwo.
Dbaj o środowisko.
Wspieraj rozwój pracowników.
Szanuj osobistą prywatność i prywatność klienta.
Dbaj o interes firmy.
Szanuj rynek uczciwej konkurencji.
Unikaj ewentualnych konfliktów interesów.

Przestrzeganie wszystkich powyższych zasad jest na bieżąco monitorowane, w celu upewnienia się, że żadna z powyższych wytycznych nie jest naruszana a działalność Intemo jest w pełni zgodna z wymaganiami etycznymi.

Traktujemy ochronę środowiska jako strategiczny aspekt naszej działalności, który znacząco wpływa na rozwój oraz umacnia zaufanie klientów do wszystkich procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.

Realizację przyjętej polityki środowiskowej zapewniamy poprzez:

- wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN EN ISO 14001 jako podstawowego narzędzia do planowania i koordynacji wszelkich działań na rzecz środowiska naturalnego, przez co nadany zostanie priorytet czystym technologiom wykorzystującym produkty i źródła energii bezpieczne dla środowiska i człowieka,

- identyfikację i zapobieganie istniejącym oraz potencjalnym negatywnym wpływom naszej działalności zarówno na człowieka, jak i środowisko,

- ciągle doskonalenie realizowanych procesów w zakresie ich oddziaływania na środowisko oraz zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska, szczególnie w zakresie surowców i energii oraz gospodarki odpadami produkcyjnymi;

- przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska

- wzrost świadomości ekologicznej naszych pracowników, klientów i dostawców, który zapewniamy poprzez poprawną komunikację i odpowiednie szkolenia.

Wszystkie przyjęte cele i zadania środowiskowe będziemy realizować tak, aby aktualna była dewiza:

Intemo - firma przyjazna dla środowiska.